Mobile Bag

De Projet Mobile Bag ass eng Partnerschaft tësche POSTDigital Inclusion an SOLINA Aarbechtshëllef asbl déi als Ziel huet al Handyen déi an eisem Tirang verschwonne sinn ze recycléieren an déi neisten nees fit ze maachen fir den bedierftegen Bierger am Grand-Duché ze ginn.

De “Mobile Bag” fir bei dëser Aktioun matzemaachen kritt Dir op der Gemeng.

Le projet Mobile Bag est un partenariat entre POSTDigital Inclusion et SOLINA Aarbechtshëllef asbl qui a pour but de recycler les anciens smartphones et GSM qui dorment dans nos tiroirs et de remettre en état les appareils les plus récents afin de les donner à des personnes dans le besoin au Luxembourg.

Pour participer à cette initiative, vennez chercher votre “Mobile Bag” à la mairie.

 

The Mobile Bag project is a partnership between POSTDigital Inclusion and SOLINA Aarbechtshëllef asbl. Its objective is to recycle old smartphones and mobile phones gathering dust in our drawers and to refurbish the most recent devices in order to distribute them to people in need in Luxembourg.

Get your “Mobile Bag” at the municipal administration.

Dernière modification le 07/04/2023

Des articles de la même catégorie

Klimapakt zertifizéiert

Klimapakt zertifizéiert

D'Gemeng Colmer-Bierg huet um Klimapaktdag hier 50% Zertifizéierung iwwerreecht kritt. Et feelen eis nach 1,8% fir bis op déi nächst Stuf ze kommen. Mir setzen all eist Engagement an, datt dëst Zil geschwënn kann erreecht ginn. La commune de Colmar-Berg a obtenu sa...

lire plus
Aller au contenu principal